Prof W J Bladergroenschool Groningen

Donderslaan 157 9728 KX Groningen

Schoolfoto van Prof W J Bladergroenschool Groningen

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in het speciaal onderwijs. Daar krijgen leerlingen les vanaf vier jaar totdat ze twaalf jaar zijn. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het voortgezet speciaal onderwijs, waar ze kunnen blijven totdat ze twintig jaar zijn. Soms stromen leerlingen door naar een gewone middelbare school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2014 bezocht de inspectie de school voor een onderzoek met betrekking tot de opbrengsten. De uitkomst van het onderzoek was positief. De school kon aantonen dat aan de indicatoren met betrekking tot de opbrengsten wordt voldaan. 

Terug naar boven