Basisschool Op de Heuvel

Ericastraat 39 6561 VX Groesbeek

  • Schoolfoto van Basisschool Op de Heuvel
  • Schoolfoto van Basisschool Op de Heuvel
  • Schoolfoto van Basisschool Op de Heuvel
  • Schoolfoto van Basisschool Op de Heuvel

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De betrokkenheid van ouders bij de school is van groot belang voor de ontwikkeling van de leerlingen. We vinden het dan ook belangrijk om veel met ouders te communiceren en dit te doen via verschillende kanalen. Eens in de twee jaar wordt een formeel tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen gedaan. Hiervoor gebruiken we de vragenlijst van Qfeedback welke door ouders en leerlingen digitaal kunnen worden ingevuld. De uitkomsten hiervan worden met de MR besproken en daarna middels een nieuwsbrief teruggekoppeld naar de ouders.

Het aantal reacties op deze ouder-vragenlijst blijft een aandachtspunt. We zoeken naar manieren om dit te verhogen. Daarnaast zijn er op meerdere momenten in het schooljaar bijeenkomsten waarin we met ouders in gesprek zijn over de school. De opbrengsten hiervan nemen we mee in het beleid. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht en gewaardeerd.  

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven