Basisschool Op de Heuvel

Ericastraat 39 6561 VX Groesbeek

  • Schoolfoto van Basisschool Op de Heuvel
  • Schoolfoto van Basisschool Op de Heuvel
  • Schoolfoto van Basisschool Op de Heuvel
  • Schoolfoto van Basisschool Op de Heuvel
  • Schoolfoto van Basisschool Op de Heuvel

In het kort

Toelichting van de school

Op de Heuvel is onderdeel van een integraal wijkcentrum (IWC), dit is het hart van de wijk Stekkenberg. Hier werken we met elkaar samen in het belang van uw kinderen en onze leerlingen.

Basisschool Op de Heuvel is een kleine school waar leerlingen echt worden gezien. We kijken waar talenten liggen, maar ook welke ondersteuning nodig is. Door aan te sluiten bij de unieke talenten van kinderen en door het best mogelijke onderwijs te bieden, zorgen we er samen met ouders voor dat kinderen optimaal ontwikkelen. Wij laten kinderen de beste en mooiste versie van zichzelf worden.

Samenwerking staat voorop in ons IWC. Deze samenwerking is erop gericht alle bezoekers te ondersteunen bij de vragen die zij hebben. Dit varieert van opvoed- en ontwikkelvragen tot vragen over schuldhulpverlening of thuiszorg. Door de ondersteuning aan de wijk te concentreren in het IWC zorgen we voor de verbinding van verschillende groepen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Kwaliteit
  • Samenwerken
  • Integraal wijkcentrum
  • Natuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Heuvel is een wijkschool, daarmee komen de meeste leerlingen uit de directe omgeving van de school. Dit is de wijk Stekkenberg in Groesbeek, gemeente Berg en Dal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven