Kindcentrum Op De Horst

Plakseweg 3 6562 LR Groesbeek

  • Lezen is leuk, lezen is belangrijk! Wij besteden veel aandacht aan het leesonderwijs en onze schoolbieb wordt graag bezocht door leerlingen.
  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten en veel bewegen.
  • Wij werken met IPC thema's

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ervaringsgericht onderwijs
  • welbevinden & betrokkenheid
  • onderzoeken ontdekken ervaren
  • leerling initiatief
  • sfeer & relatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De cijfers vanuit DUO geven de situatie weer van augustus 2021, de start van dit schooljaar.

Op dit moment volgen 214 leerlingen basisonderwijs bij KC Op De Horst. Aan het einde van schooljaar 2021-2022 mogen wij dagelijks 225 leerlingen verwelkomen bij ons basisonderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven