Christelijke Jenaplanschool Adelbrecht Windekind

Cranenburgsestraat 112 A 6561 AR Groesbeek

  • Schoolfoto van Christelijke Jenaplanschool Adelbrecht Windekind
  • Schoolfoto van Christelijke Jenaplanschool Adelbrecht Windekind

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling is eerst met de leerlingenraad besproken. De leerlingen raad haalt hier verbeterpunten uit en zal de directie advies geven.

Daarnaast wordt de tevredenheidspeiling met bestuur en de medezeggenschapsraad gedeeld die ook verbeterpunten kunnen aanleveren.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tevredenheidspeilingen worden altijd met de medezeggenschapsraad en bestuur gedeeld. Daarna kijken we naar de verbeterpunten en maken daar een plan op.
Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven