Basisschool De Hoeksteen

Biss Philip Roveniusstr 8 7141 KS Groenlo

  • De Hoeksteen; een prachtige school waar kinderen en ouders met veel plezier en vertrouwen naar toe gaan.
  • Sinds 2018 zijn we officieel een Gezonde School
  • Groep 6 gaat 10 weken lang een dagdeel naar de boerderijschool
  • De digitale wereld ontdekken is leerzaam. Voor rekenen en spelling werken we met Snappet
  • In de Barabasklas is extra aandacht voor die kinderen die dat nodig hebben.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het 2023 is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen waarbij leerlingen zijn bevraagd. Met een gemiddelde waardering van 8.1 laten de leerlingen zien tevreden te zijn. Als team zijn we daar uiteraard zeer trots op.  
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2023 is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders en leerlingen. Met een gemiddelde score van 8,0 geven de ouders aan tevreden te zijn over de school. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven