Basisschool Sint Willibrordus

Admiraal Helfrichplein 2 7141 VN Groenlo

  • Zo blijven we fris en gezond!
  • Kinderen uit verschillende groepen lezen samen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van basisschool Sint Willibrordus,

Via deze site willen we u informeren over onze school, een school waar kinderen mogen leren en ontdekken en waar ruimte is om talenten in te zetten. Wij kijken naar wat kinderen nodig hebben om goed te leren en werken in een omgeving waar het fijn is om je te ontwikkelen. Wij hebben daarbij veel aandacht voor een positieve houding en we vinden het groepsproces heel belangrijk: samen werken voor de maatschappij van morgen, waarin je zelf keuzes mag en leert maken.  

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keer langs! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en open
  • Authentiek
  • Samen voor de school
  • Onderwijs van kwaliteit
  • Je mag 'jezelf' zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven