Basisschool Ni Je Veste

Buitenschans 7 7141 EK Groenlo

  • In groep 1 leren kinderen spelenderwijs al omgaan met algo-ritmes
  • Met mooi weer lekker samen in de zandbak spelen.
  • Schoolfoto van Basisschool Ni Je Veste
  • Muziek maken met behulp van een vakdocent
  • Samen spannende puzzels maken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar nemen we in onze schoolgids de gemiddelde score van de centrale eindtoets van het voorgaande jaar op. Deze score zetten we af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens, die de inspectie van het onderwijs hanteert bij de beoordeling van de leerresultaten. Vervolgens verbinden wij hier onze conclusies aan en plannen we activiteiten om de kwaliteit van ons onderwijs te behouden, cq te verbeteren.

In het schooljaar 2019-2020 is er geen centrale eindtoets afgenomen vanwege de situatie rondom het coronavirus. Ondanks dat we niet beschikken over de gemiddelde eindtoetsscore, kunnen we aan de hand van de uitstroom gegevens concluderen dat de kinderen zijn  uitgestroomd op het niveau, dat past bij hun ontwikkeling.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de tussenresultaten van de leerlingen te meten maken wij gebruik van het CITO-Lovs. Deze toetsen worden afgenomen in januari en in juni. Wanneer alle toetsen zijn afgenomen bekijken we de vooruitgang per kind en per groep. 

De resultaten worden besproken met ouders. Vanaf groep 5 worden ook de kinderen meegenomen in deze gesprekken.
Dit doen we, omdat wij de driehoek school-ouders-kind erg belangrijk vinden. De kinderen worden op deze manier bewust van hun eigen rol in hun eigen ontwikkeling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op het waarderingsonderzoek van de inspectie. Het is een goed rapport. Wij zijn het oneens met de inspectie over het enige waarop de inspectiewaardering niet voldoende is. Wij analyseren methodetoetsen goed en paasen ons aanbod daarbij aan. Helaas kon de inspecteur dat niet zien.

Terug naar boven