Basisschool De Ni-je Veste

Buitenschans 7 7141 EK Groenlo

  • In groep 1 leren kinderen spelenderwijs al omgaan met algo-ritmes
  • Schoolfoto van Basisschool De Ni-je Veste
  • Muziek maken met behulp van een vakdocent
  • Samen spannende puzzels maken.
  • Een vlinder vingerverven. Thema Lente.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingenquête Ni-je Veste is in het februari 2020 afgenomen. Deze vragenlijst met o.a. vragen ten aanzien van de veiligheid op school, de kijk van de kinderen naar het onderwijs (o.a. krijg ik goede uitleg van mijn leerkracht) is ingevuld door de kinderen van de groepen 6, 7 en 8.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Onze school werkt voortdurend aan de onderwijskwaliteit. Daarbij stellen we ons steeds de vraag, doen we de juiste dingen op een verantwoorde manier? Onderdeel van de kwaliteitsmeting zijn de jaarlijkse onderzoeken bij ouders, kinderen en leerkrachten. Alle enquêtes voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn afgenomen. Resultaten worden met de M.R. en het schoolteam besproken. Daarbij zoeken we steeds naar verbeterpunten. Na bespreking in beide genoemde groepen, worden de resultaten met de ouders gedeeld. Dit gebeurt in het Ni-je Veste Nieuws, dat maandelijks uitkomt.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven