Basisschool De Ni-je Veste

Buitenschans 7 7141 EK Groenlo

  • Een vlinder vingerverven. Thema Lente.
  • De Ni-je Veste
  • rekenen
  • geeft les
  • kinderen

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Ni-je Veste, locatie Buitenschans. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school en haar prestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Geborgen
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Vanaf schooljaar 2020/2021 zien we een groei van het aantal leerlingen. Veel ouders komen ter oriëntatie de school bekijken.

De gemiddelde groepsgrootte op onze school is 23 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Protocol Risico Inventarisatie en Evaluatie.
Veilig en gezond werken is voor iedereen van het grootste belang. U bent zich er misschien niet zo van bewust, maar elke dag weer lopen medewerkers en leerlingen op school risico´s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Natuurlijk wilt u hen tegen deze risico´s beschermen. U doet dit door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden op uw school. Voor extra informatie zie http://www.rie.nl/ en http://www.vervangingsfonds.nl/welzijn/arbo/arbomeester?se=arbomeester .

Terug naar boven