Basisschool De Meerstromen

Monnikenstraat 3 4503 AT Groede

  • Schoolfoto van Basisschool De Meerstromen
  • Schoolfoto van Basisschool De Meerstromen
  • Schoolfoto van Basisschool De Meerstromen
  • Schoolfoto van Basisschool De Meerstromen
  • Schoolfoto van Basisschool De Meerstromen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Hieronder is de uitslag van de vragenlijst van PO-vensters te vinden. De vragenlijst is uitgezet onder de groepen 6,7 en 8.  De uitslag is uiteraard met de leden van de MR besproken en ook teamleden zijn allen op de hoogte.

Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school.
Is het rapportcijfer goed? Dan is de school volgens de leerlingen op de goede weg.
Is het cijfer laag? Dan onderzoekt de school wat er beter kan en worden er acties ingezet. 

Uit het onderzoek van het huidige schooljaar blijkt dat de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 tevreden zijn. Zij voelen zich veilig op en rond school. Zij voelen zich gehoord en gezien door de leerkrachten. Zij vinden dat zij voldoende aandacht en een goede uitleg krijgen van de leerkrachten. 

Wij houden kindgesprekken met alle leerlingen op school. Uit deze kindgesprekken halen we ook aanvullende informatie over de tevredenheid en het veiligheidsgevoel bij ons op school.
Voor de groepen 3 t/m 8 vullen de kinderen ook eenmaal per jaar de vragenlijsten in van IEP hart en handen. Deze informatie wordt ook meegenomen in het kindgesprek. 

Vanaf 2019 zijn we gestart met de methode Hiro, oftewel schooljudo. HiRO is een programma dat zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling voor het Primair Onderwijs (PO). HiRO is ontstaan vanuit Schooljudo. De methode is gebaseerd op ervarend leren. De 7 judowaarden staan centraal. Vertrouwen ‘op elkaar kunnen rekenen ’Samenwerken ‘elkaar altijd helpen’ Respect ‘alles en iedereen in hun waarde laten ’Beheersing ‘in balans blijven ’Weerbaarheid ‘sterk staan en volhouden’ Discipline ‘doen wat nodig is’ Plezier 'lachen en veel lol maken. Wij zetten Schooljudo in in de eerste 8 weken van het schooljaar, zo zijn deze lessen ondersteunend aan de "gouden weken" (de eerste weken van het schooljaar) welke van groot belang zijn voor positieve groepsvorming. 


Tevredenheid
8,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De volledige uitslag is bij de directie op te vragen. Deze is uiteraard met de leden van de MR besproken en ook teamleden zijn op de hoogte, evenals het bestuur van onze school.

De uitkomsten zijn van invloed geweest bij het opstellen van ons nieuwe schoolplan en zullen ook van invloed zijn bij de opstellen van de jaarplannen de komende jaren.

Naast de mooie uitslag die we bij de vragenlijst van de kinderen kregen, geven de ouders/verzorgers ons ook een mooi rapportcijfer. Daar zijn we uiteraard blij mee. Dat we aan de slag gaan met de uitkomsten, spreekt voor zich.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven