Basisschool De Meerstromen

Monnikenstraat 3 4503 AT Groede

  • Schoolfoto van Basisschool De Meerstromen
  • Schoolfoto van Basisschool De Meerstromen
  • Schoolfoto van Basisschool De Meerstromen
  • Schoolfoto van Basisschool De Meerstromen
  • Schoolfoto van Basisschool De Meerstromen

In het kort

Toelichting van de school

`Welkom op de schoolpagina van de Meerstromenschool. Op deze pagina vindt u informatie over onze school. Naast deze bron van informatie vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek wat meer over onze school en waar wij voor staan. U kunt onze contactgegevens vinden op deze site en wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken of om uw vragen persoonlijk te komen stellen.

Wij ontvangen u graag.

Met vriendelijke groet,

Team Meerstromenschool te Groede.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen sterk
  • Verbondenheid
  • Eigenheid
  • Trots
  • Verwondering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 augustus 1984 is in Groede een fusieschool basisschool De Meerstromen ontstaan tussen de Protestants-Christelijk en de Rooms-Katholieke school, waar alle levensovertuigingen welkom zijn. Er is voor een dusdanige organisatie gezorgd, dat er rekening gehouden wordt met ieders godsdienstige opvatting. Er wordt ook schooltijd ter beschikking gesteld voor het deelnemen aan Communie- en Vormselprojecten in Oostburg.
Vanuit een Christelijke levensovertuiging proberen we de kinderen te helpen bij hun groei naar het volwassen worden. Er wordt naar gestreefd elk kind op zijn/ haar niveau en mogelijkheden verder te helpen zonder onderbreking, vandaar dat er veel aandacht wordt besteed aan een goede begeleiding van de kinderen gedurende de gehele schooltijd. Door een prettige sfeer te scheppen proberen we een situatie te laten ontstaan, waarin het kind zich thuis voelt en zodoende fijn kan leren en spelen.  

De Meerstromenschool is gelegen midden in de woonkern, in een rustige omgeving. De school is gebouwd in 2009. Het gebouw voldoet aan de moderne eisen die we aan een basisschool mogen stellen. Zo is er een apart speellokaal die wordt gebruikt door de BSO en deels als leslokaal. Er is een speelplein voor groep 1 en 2, een speelplein voor groep 3 t/m 8, een gemeenschappelijke ruimte en aparte ruimten voor leraren, directie en intern begeleider. De gymzaal bevindt zich tegenover de school en het sportveld op ongeveer 200 m.

Onze Meerstromenschool staat in een regio waar vergrijzing is. De overheid noemt dit een 'krimpregio'. Op onze school is er een lichte krimp zichtbaar. Het overgrote deel van de kinderen die onze school bezoeken is afkomstig uit de woonkernen Groede en Nieuwvliet. Ongeveer 20% van de kinderen komt uit andere liggende dorpen waar wel een basisschool is, zij hebben de keus gemaakt speciaal naar onze school tekomen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aanvang: Kinderen worden op zijn vroegst 10 minuten voor aanvang, 8.20u in school verwacht.

Kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf 8.20u naar binnen gebracht worden via de kleuteringang.
Kinderen van groep 3 t/m 8 komen via de hoofdingang naar binnen.

Afspraken over jassen en tassen worden in de klas kenbaar gemaakt.
Om 8.30u starten de lessen, kinderen graag aanwezig vóór deze tijd! 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

.

Terug naar boven