Basisschool De Triangel

Kievitsweg 2 A 9843 HA Grijpskerk

Schoolfoto van Basisschool De Triangel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als personeel verlof heeft of ziek is, dan zorgen wij voor een invalleerkracht. Hiervoor nemen wij contact op met Slim, een bureau dat inval regelt bij ziekte en verlof. Mocht dit niet lukken dan kijken we of er een eigen leerkracht is die extra dagen wil en kan werken.

De laatste tijd komt het regelmatig voor, dat het lastig is een invaller te vinden. Daarom kan het voorkomen dat uw kind tijdelijk meerdere leerkrachten heeft. Ook komt het voor dat er geen invalleerkracht beschikbaar is. In dit geval zal een eventueel aanwezige leerkracht zonder vaste groep invallen. Maar als er geen inval geregeld kan worden, krijgen de ouders via mail het bericht dat er die dag geen leerkracht beschikbaar is en de kinderen vrij zijn. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Triangel is de onderwijsaanpak groepsgericht als het kan , individueel als het moet.

In grote lijnen wordt er gewerkt in een jaarklassensysteem. Dit betekent, dat door de methodes de leerstof per jaar verdeeld wordt. 

Op De Triangel werken we in combinatiegroepen. nl. groep 1 /2, 3 /4 5/ 6 en 7/8. 

Drie dagdelen per week is de intern begeleider aanwezig. Op donderdagmorgen begeleidt zij leerlingen op het leerplein en de vrijdag besteedt zij aan haar werkzaamheden als intern begeleider. Op maandagmorgen wordt er ook gewerkt met een leerplein. 

De lessen voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs worden door externe vakleerkrachten gegeven. Deze lessen duren drie kwartier en worden elke week gegeven in de groepen 5 t/m 8.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven