Basisschool De Triangel

Kievitsweg 2 A 9843 HA Grijpskerk

Schoolfoto van Basisschool De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

Beste belangstellenden,

WELKOM……………..op  De Triangel.

Een openbare school die toegankelijk is voor iedereen. Wij willen kinderen begeleiden bij een deel van de reis van hun leven en ze een stevige basis geven voor het vervolg. Ieder kind ontwikkelt zich bij ons op school van een aandoenlijke kleuter tot een minstens zo aandoenlijke puber. Rekenen, lezen en taal bieden kinderen de basis waarop ze zich verder kunnen ontwikkelen. Wij kijken daarbij wat ze nodig hebben en gaan uit van de verschillen tussen hen. Wij willen alle kinderen optimale ontwikkelingskansen geven. Creativiteit, zelfvertrouwen, het vermogen om kritisch te denken, verantwoordelijkheidsgevoel en sociaal gedrag spelen daarbij wat ons betreft een belangrijke rol.

De Triangel is een kleinschalige school, waarop ieder kind gekend wordt. Niet alleen kinderen, ook hun ouders worden bij ons op school gekend. Ouders zijn onze belangrijkste partner als het om hun en onze kinderen gaat.   

U bent van harte welkom en wij nodigen u uit om eens op school te komen kijken of een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Graag tot ziens!

Het team van OBS De Triangel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en (zelf)vertrouwen
  • Samenwerken
  • Betrokkenheid
  • Talent ontwikkelen
  • Ontdekkend/ onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren stabiel gebleven (tussen 90 en 100 leerlingen). Vanwege een grote groep 8 met 18 leerlingen komt het leerlingenaantal voor het eerst onder de 90 te liggen. In de loop van het schooljaar komen er ruim 10 kleuters bij. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven