Basisschool De Triangel

Kievitsweg 2 k 9843 HA Grijpskerk

Schoolfoto van Basisschool De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

Beste belangstellenden,

WELKOM……………..op  De Triangel.

Een openbare school die toegankelijk is voor iedereen. Wij willen kinderen begeleiden bij een deel van de reis van hun leven en ze een stevige basis geven voor het vervolg. Ieder kind ontwikkelt zich bij ons op school van een aandoenlijke kleuter tot een minstens zo aandoenlijke puber. Rekenen, lezen en taal bieden kinderen de basis waarop ze zich verder kunnen ontwikkelen. Wij kijken daarbij wat ze nodig hebben en gaan uit van de verschillen tussen hen. Wij willen alle kinderen optimale ontwikkelingskansen geven. Creativiteit, zelfvertrouwen, het vermogen om kritisch te denken, verantwoordelijkheidsgevoel en sociaal gedrag spelen daarbij wat ons betreft een belangrijke rol.

De Triangel is een kleinschalige school, waarop ieder kind gekend wordt. Niet alleen kinderen, ook hun ouders worden bij ons op school gekend. Ouders zijn onze belangrijkste partner als het om hun en onze kinderen gaat.   

U bent van harte welkom en wij nodigen u uit om eens op school te komen kijken of een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Graag tot ziens!

Het team van OBS De Triangel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en (zelf)vertrouwen
  • Samenwerken
  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Omgevingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren stabiel gebleven (tussen 90 en 100 leerlingen). Het laatste jaar zien we wel een daling in leerlingenaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS de Triangel is voornemens om over te stappen op het 5 gelijke dagen model. De Medezeggenschapsraad gaat een draagvlakonderzoek doen onder alle ouders. Daarna wordt de MR om instemming gevraagd voor de overgang naar een 5 gelijke dagen model.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven