Basisschool De Driehoek

Helenaveenseweg 52 5766 PB Griendtsveen

Schoolfoto van Basisschool De Driehoek

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer / ouder,

Fijn dat u terecht bent gekomen op deze website en informatie opvraagt over onze school!

Graag willen we u als belangstellende zo volledig mogelijk informeren over het onderwijs, in de totale breedte, zoals wij dit op onze school aanbieden. We hebben er voor gekozen om dit vanuit onze eigen website www.bsdedriehoek.nl aan te beiden. We willen u vanaf deze locatie graag doorverwijzen naar onze website. We hopen dat u hier begrip voor heeft.

Dit geeft een compleet overzicht op één medium dat het voor alle betrokken mogelijk maakt om hier actuele informatie te vinden en te onderhouden. Via onze website pogen wij u een zo’n volledig mogelijk beeld te even. Actuele schooldocumenten, zoals de schoolgids, jaarplan etc. zijn hier allen digitaal opvraagbaar. We kunnen ons voorstellen dat u na het bekijken van onze website misschien nog vragen heeft. We zijn graag bereid om deze met u te bespreken. Stuur een bericht naar info@bsdedriehoek.nl en we nemen contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Team bs de Driehoek 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Betrokkenheid
  • Persoonlijke ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Driehoek is een kleine school binnen Dynamiek Scholengroep. Op dit moment bezoeken 47 kinderen onze school. Zij zijn verdeeld over 3 groepen. Aan de school zijn 4 leerkrachten verbonden. De directeur is een gedeelte van de week op school aanwezig. Tevens zijn aan onze school een vakleerkracht muziek, een onderwijsassistent,  een administratief medewerkster, een interieurverzorgster en een conciërge verbonden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven