Dalton basisschool De Raamdonk

Burgemeester Ficqlaan 4 5361 AX Grave

 • Schoolfoto van Dalton basisschool    De Raamdonk
 • Schoolfoto van Dalton basisschool    De Raamdonk
 • Schoolfoto van Dalton basisschool    De Raamdonk
 • Schoolfoto van Dalton basisschool    De Raamdonk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Dalton basisschool De Raamdonk. 

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Graag nodigen wij u uit om dit Schoolvenster te lezen. U kunt ook informatie vinden in de schoolgids, op de website www.deraamdonk.optimusonderwijs.nl en op de Facebookpagina van onze school www.facebook.com/deraamdonk

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Daltononderwijs
 • PBS goed pedagogisch klimaat
 • Goed taal- en rekenonderwijs
 • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal basisschool leerlingen loopt in Nederland al enige tijd terug. Dat is in de gemeente Grave niet anders. Gelukkig zijn en blijven er relatief veel ouders/verzorgers die hun kind(eren) aanmelden op dalton basisschool De Raamdonk. Het gevolg is dat wij jaarlijks 9 tot 10 groepen leerlingen kunnen formeren. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een van de drie belangrijke kernwaarden van onze school. Om de fysieke veiligheid van leerlingen, medewerkers en ouders zo goed als mogelijk te waarborgen werken wij met meerdere plannen, externe bedrijven en instanties.

 • Wij beschikken over een calamiteitenplan. De procedures die gevolgd moet worden indien zich een calamiteit voordoet,zowel binnen als buiten de school staan daarin beschreven. Jaarlijks houden wij twee ontruimingsoefeningen, een aangekondigde en een onaangekondigde.
 • Jaarlijks worden de brandblusapparatuur, speeltoestellen en ons gebouw door externe bedrijven gekeurd. Er wordt gekeken naar de algehele staat, de werkzaamheid, hygiëne en de aanwezigheid van de legionella bacterie.  
 • Iedere vier jaar wordt er een Risico Iventarisatie & Evaluatie RI&E afgenomen en geëvalueerd in samenspraak met onze Medezeggenschapsraad MR.
 • In ons schoolveiligheidsplan is het beleid uitgewerkt dat wij voeren op het terrein van agressie en geweld, seksuele inintimidatie, discriminatie en pesten. Zo zorgen wij samen voor een veilige school.

Terug naar boven