Basisschool De Raamdonk

Burgemeester Ficqlaan 4 5361 AX Grave

 • Schoolfoto van Basisschool De Raamdonk
 • Schoolfoto van Basisschool De Raamdonk
 • Schoolfoto van Basisschool De Raamdonk
 • Schoolfoto van Basisschool De Raamdonk

In het kort

Toelichting van de school

Onderwijs op de Raamdonk gaat over kansen. Kansen voor al onze kinderen. Kansen om te ontmoeten, te ontdekken en te ontwikkelen. Leren begint immers met ontmoeten. In de klas of daarbuiten. Met veel structuur en soms met minder. In ieder geval met elkaar, met onze teamleden, met de wereld om je heen. Zo ontdek je wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Je ontdekt waar je goed in bent - of wilt worden. Maar ook; wat lastig is en waar je tegenaan loopt. Ook dat is ontdekken. Niet alles past bij jou. Door deze ontmoetingen en ontdekkingen ontwikkel je jezelf, je sociale gemak tussen anderen, je kijk op de wereld en ‘jouw’ plek in de maatschappij.   

Dát is groeien naar een gelukkig leven. Een leven waarin je betekenisvol bent, voor jezelf en voor anderen. Opgroeien tot een trotse wereldburger die zichzelf kent en verantwoordelijkheid neemt. Gewoon, omdat je dat wilt én omdat je dat kunt. Dat vraagt om kennis en vaardigheden. Maar dat niet alleen. Het vraagt ook om durf om je plek te vinden in de maatschappij. Dat ‘lef’ ontstaat als je vertrouwen hebt in jezelf en merkt dat ‘verantwoordelijkheid nemen’ iets brengt.  

Daarom vinden we veiligheid, respect en uitdaging zo belangrijk. Het zorgt ervoor dat je kunt zijn wie je bent maar ook: dat je geprikkeld wordt om te groeien en jezelf te laten zien.  Missie & Visie met afbeeldingen

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • ontwikkelen tot wereldburgers
 • PBS goed pedagogisch klimaat
 • goed taal- en rekenonderwijs
 • respect, verantwoordelijkheid
 • veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal basisschool leerlingen loopt in Nederland al enige tijd terug. Dat is in de gemeente Grave niet anders. Gelukkig zijn en blijven er relatief veel ouders/verzorgers die hun kind(eren) aanmelden op dalton basisschool De Raamdonk. Het gevolg is dat wij jaarlijks 9 tot 10 groepen leerlingen kunnen formeren. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een van de drie belangrijke kernwaarden van onze school. Om de fysieke veiligheid van leerlingen, medewerkers en ouders zo goed als mogelijk te waarborgen werken wij met meerdere plannen, externe bedrijven en instanties.

 • Wij beschikken over een calamiteitenplan. De procedures die gevolgd moet worden indien zich een calamiteit voordoet,zowel binnen als buiten de school staan daarin beschreven. Jaarlijks houden wij twee ontruimingsoefeningen, een aangekondigde en een onaangekondigde.
 • Jaarlijks worden de brandblusapparatuur, speeltoestellen en ons gebouw door externe bedrijven gekeurd. Er wordt gekeken naar de algehele staat, de werkzaamheid, hygiëne en de aanwezigheid van de legionella bacterie.  
 • Iedere vier jaar wordt er een Risico Iventarisatie & Evaluatie RI&E afgenomen en geëvalueerd in samenspraak met onze Medezeggenschapsraad MR.
 • In ons schoolveiligheidsplan is het beleid uitgewerkt dat wij voeren op het terrein van agressie en geweld, seksuele inintimidatie, discriminatie en pesten. Zo zorgen wij samen voor een veilige school.

Terug naar boven