Basisschool De Sprankel

Gasthuishoeve 1 5361 HT Grave

Schoolfoto van Basisschool De Sprankel

In het kort

Toelichting van de school

EEN SCHOOL WAAR KINDEREN IN EEN PRETTIGE, VEILIGE SFEER GOED ONDERWIJS KRIJGEN

Basisschool De Sprankel ligt in de wijk “Estersveld”. Het merendeel van de leerlingen komt uit deze wijk; het aantal kinderen uit andere wijken neemt toe. De school werd op 12 augustus 1973 officieel geopend en breidde zich geleidelijk aan verder uit. Op De Sprankel zitten momenteel ongeveer 330 leerlingen, die verdeeld zijn over dertien groepen. De schaalgrootte van De Sprankel bepaalt mede de ruime mogelijkheden, die ten goede komen aan de leerlingen. Hierdoor kunnen leerkrachten vrij geroosterd worden voor speciale taken, zoals intern begeleider leerlingenzorg, intern begeleider informatie- en communicatietechnologie en remedial teaching voor kinderen met een beperking. Daarnaast is er een coördinator cultuureducatie en een coördinator techniek in het basisonderwijs.

De Sprankel wil een school zijn waar iedereen met plezier naar toe gaat. De kinderen wordt in een rustige sfeer en op een plezierige manier onderwijs geboden. Het zich prettig en veilig voelen en het aanbieden van structuur zijn voorwaarden om tot leren te komen. Belangstelling en begrip voor elkaar spelen hierbij een belangrijke rol. Om het gevoel van veiligheid te kunnen waarborgen is er een gedragsprotocol opgesteld met gedragsregels. Daarnaast is de ‘stopmethode’ ingevoerd, waarbij kinderen laten weten iets niet prettig te vinden. Op De Sprankel wordt het hele jaar door aandacht besteed aan “op een goede manier met elkaar omgaan”. De school gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de basisstof het uitgangspunt is. Via het gedifferentieerde instructiemodel (en waar nodig extra aandacht) wordt tegemoet gekomen aan verschillen tussen kinderen. Leerlingen die dit nodig hebben, krijgen een aangepast programma. Zo kunnen sommige kinderen extra hulp krijgen, terwijl anderen verdieping- of verrijkingsstof aangeboden krijgen. Het team van De Sprankel zet zich sterk in voor kinderen met een beperking en heeft voor deze leerlingen dan ook deskundigheid en specialisatie in huis.

Er wordt op De Sprankel veel aandacht besteed aan creativiteit. De methode “Moet je doen” geeft de nodige aanknopingspunten voor expressievakken als drama, dans, tekenen en handvaardigheid. Bij deze lessen komen er regelmatig onverwachte kwaliteiten van de kinderen naar boven. Enkele malen per jaar zijn er optredens in de aula, waarbij klassen met drama, dans en sketches voor elkaar en de ouders optreden.

De naam van De Sprankel staat symbool voor een sprankelende school, waar een team deskundige, leerkrachten sprankelend onderwijs wil geven.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven