Basisschool De Sprankel

Gasthuishoeve 1 5361 HT Grave

Schoolfoto van Basisschool De Sprankel

In het kort

Toelichting van de school

DE SPRANKEL

Onze school, de Sprankel, staat sinds 1973 in de wijk “Estersveld”. Onze leerlingen komen vrijwel allemaal uit de wijk ‘Estersveld’ in Grave. Ook bezoeken leerlingen onze school vanuit ander wijken zoals ‘de Stoof’ en ‘de Zittert’ en ‘Grave stad’. Er zijn ook een aantal leerlingen die vanuit het dorp Escharen komen. Momenteel telt onze school 185 kinderen. Ze zijn verdeeld over 8 groepen. Het team bestaat uit 10 leerkrachten, een directeur en een intern begeleider. Binnen de school zijn er een aantal specialisten: Intern Begeleider (zorgspecialist), taalspecialist, rekenspecialist, jonge kind specialist, begaafdenspecialist. Wij zijn een katholieke school, die rekening wil houden met ieders levensopvatting. Ons schoolbestuur is Optimus po. Bij de start van schooljaar 2018-2019 hebben wij de overstap naar een nieuw schoolgebouw gemaakt. Dit schoolgebouw delen wij met een openbare basisschool, peuterspeelzaal en de GGD.
Basisschool De Sprankel maakt deel uit van Kind Centrum De Graaff. In dit Kindcentrum werken we samen met basisschool Hartenaas, peuterspeelzaal en bso De Eerste Stap en de GGD.

WAAR WIJ ALS SCHOOL VOOR STAAN

‘Ieder kind sprankelt

’Kernwaarden: Betrokkenheid, Ontwikkeling, Veiligheid, Samen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Ontwikkeling
  • Veiligheid
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven