Basisschool Hartenaas

Gasthuishoeve 3 5361 HT Grave

  • Betrokken ouders steken de handen uit de mouwen en "kleden" de kinderen aan.
  • Teken je eigen gezin.
  • Grootouders nemen jaarlijks een kijkje in de groep van hun kleinzoon of dochter.
Vroeger was alles anders....
  • Tweemaal per jaar maken we een nieuwe foto.

In het kort

Toelichting van de school

Hartenaas, één van de Stichting Invitare Openbaar Onderwijs scholen, is ‘gewoon een goede school’! Dit wordt bevestigd in het meest recente verslag van de Inspecteur van het Onderwijs maar ook door de laatste ‘ouder en leerling tevredenheidpeiling’. We merken het ook aan de groeiende belangstelling voor onze school. Het aantal leerlingen dat Hartenaas bezoekt stijgt ondanks het feit dat er sprake is van een algehele leerlingen krimp.

Hartenaas is altijd in beweging en op zoek naar vernieuwingen, omdat wij stilstand zien als achteruitgang! Wij maken derhalve gebruik van JEELO. Scholen die werken met JEELO zetten zich allen in voor echte innovatie in het onderwijs. Hartenaas wordt daarom bezocht door andere scholen die ‘een kijkje in de keuken’ komen nemen.

Het schooljaar 2018-2019 zal o.a. in het teken staan van het nieuwe KC de Graaff dat in augustus 2018 in gebruik is genomen. Hartenaas participeert hierin, samen met de partners van De Sprankel (basisonderwijs), De Eerste Stap (kinderopvang) en de GGD.  
Dit schooljaar is ons vijfde jaar School Wide Positive Behavior Support, kortweg SWPBS of PBS.
PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Wij streven ernaar ons zover te ontwikkelen dat wij ons in de toekomst een gecertificeerde PBS school mogen noemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positive Behavior Support
  • JEELO
  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na de sluiting van Harten2, de AZC dependance van Hartenaas, in 2010 liep het leerlingenaantal terug van 210 naar 150 leerlingen.
Langzaam maar zeker neemt het aantal leerlingen dat Hartenaas bezoekt echter weer toe. Het huidige aantal bedroeg op 170 op 1-10-1015. Dat betekent dat we te maken hebben met een daling van leerlingen t.o.v. 1-10-2014.
Deze daling is begrijpelijk omdat de gemeente Grave te maken heeft met een sterk fluctuerend aantal kinderen die woonachtig zijn op het AZC in Grave. Daarnaast hebben de Graafse basisscholen onderling afgesproken om de nieuwe instroom AZC leerlingen zoveel mogelijk te regulieren. Wij verzorgen gezamenlijk (in eerste instantie) onderwijs aan deze specifieke groep in zgn. opvangklassen. Zodra deze leerlingen enigszins een "basis" hebben voor instroom in een reguliere groep, stromen zij door. 
Het totale aantal leerlingen in de gemeente Grave neemt echter af.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hartenaas werkt, sinds begin schooljaar 2015-2016, met het Vijf Gelijke Dagen Model.
In februari 2015 is na een periode van intensief overleg met ouders, besloten worden dat de schooltijden worden gewijzigd, na een achttal jaar te hebben gewerkt met het Hoorns Model.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven