Basisschool Hartenaas

Gasthuishoeve 3 5361 HT Grave

  • Tweemaal per jaar maken we een nieuwe foto.
  • Kinderen leren binnen en buiten de school. Tijdens buitenspel leren kinderen o.a. samen delen, fijne en grove motorische activiteiten.
  • Per schooljaar staan vier projecten centraal. In de hoeken (leerjaar 1-2-3) wordt de echte wereld nagebootst.
  • Lezen en leesmotivatie vinden we heel belangrijk. Elke dat wordt er met de hele school gelezen.

In het kort

Toelichting van de school

Hartenaas, één van de Stichting Invitare Openbaar Onderwijs scholen en de enige openbare school van Grave en omstreken. 

Hartenaas is de eerste JEELO school van Nederland. Vier projecten staan per schooljaar centraal gebaseerd op de pijlers; samen leven, samen werken en zelfstandig leren. 

Hartenaas werkt met Positive Behaviour Support (PBS). Het is een doelmatige schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt en waarbij sociale veiligheid een belangrijke rol speelt. De kernwaarden 'Respect, verantwoordelijk en veiligheid' staan hierbij centraal. Sinds juni 2021 is Obs Hartenaas PBS gecertificeerd. 

Obs Hartenaas is een van de partners van Kindcentrum de Graaff. De andere partners van het Kindcentrum zijn basisschool de Sprankel, De Eerste Stap (kinderopvang en peuteraanbod) en GGD.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positive Behavior Support
  • JEELO
  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na de sluiting van Harten2, de AZC dependance van Hartenaas, in 2010 liep het leerlingenaantal terug van 210 naar 150 leerlingen.
Langzaam maar zeker neemt het aantal leerlingen dat Hartenaas bezoekt echter weer toe. Het huidige aantal bedroeg op 170 op 1-10-1015. Dat betekent dat we te maken hebben met een daling van leerlingen t.o.v. 1-10-2014.
Deze daling is begrijpelijk omdat de gemeente Grave te maken heeft met een sterk fluctuerend aantal kinderen die woonachtig zijn op het AZC in Grave. Daarnaast hebben de Graafse basisscholen onderling afgesproken om de nieuwe instroom AZC leerlingen zoveel mogelijk te regulieren. Wij verzorgen gezamenlijk (in eerste instantie) onderwijs aan deze specifieke groep in zgn. opvangklassen. Zodra deze leerlingen enigszins een "basis" hebben voor instroom in een reguliere groep, stromen zij door. 
Het totale aantal leerlingen in de gemeente Grave neemt echter af.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hartenaas werkt, sinds begin schooljaar 2015-2016, met het Vijf Gelijke Dagen Model.
In februari 2015 is na een periode van intensief overleg met ouders, besloten worden dat de schooltijden worden gewijzigd, na een achttal jaar te hebben gewerkt met het Hoorns Model.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven