Openbare Basisschool Prinses Irene

Hattemattestraat 7 7783 BM Gramsbergen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Prinses Irene

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Bij het bepalen van de eindopbrengsten gebruiken wij de resultaten op een rekentoets en een taaltoets van Cito. Het gaat hierbij om de toetsen die halverwege groep 8 worden afgenomen. De toetsen maken onderdeel uit van het Cito-leerlingvolgsysteem.

Bij het laatste inspectiebezoek in het kader van een landelijke steekproef, heeft onze school een voldoende gehaald.

Bij het opstellen van het advies voor de overgang naar het voortgezet onderwijs gebruiken wij de NIO-toets. De toets biedt veel informatie over zaken als bijvoorbeeld motivatie, werkhouding en doorzettingsvermogen.

Alle verzamelde gegevens bieden voldoende basis voor een verantwoord advies.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven