Ter Doest

Jacintastraat 1 4569 AP Graauw

  • Schoolfoto van Ter Doest
  • Schoolfoto van Ter Doest
  • Schoolfoto van Ter Doest
  • Schoolfoto van Ter Doest

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, studieverlof of andere vormen van afwezigheid van een leerkracht proberen we zoveel mogelijk de doorgang van ons onderwijs te borgen. Vaak lossen we dit intern op;  leerkrachten die extra komen werken en de inzet van onze onderwijsassistent. Lukt dit ook niet, dan trachten we met de ouders een oplossing te zoeken! We zullen in ieder geval trachten te voorkomen, dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven