IKC Wiarda

Buorren 13 9084 BB Goutum

Schoolfoto van IKC Wiarda

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op IKC Wiarda!

Het Integraal Kindcentrum Wiarda in Goutum biedt kinderen van 0 tot 13 jaar een veilige, warme omgeving waar ze met plezier kunnen leren en spelen. Onderwijs en kinderopvang zijn helemaal op elkaar afgestemd. IKC Wiarda staat voor groei en bloei van ieder kind. De ambities binnen deze veilige dorpse setting liggen hoog. Naast het stimuleren van cognitieve talenten is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van bijvoorbeeld sport en muziek. Ouders, het dorp en de verenigingen worden hier zoveel mogelijk bij betrokken, zodat alle domeinen rondom het kind optimaal benut worden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ambitieuze dorpsschool
  • Onderwijs en opvang
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Aanbod Wetenschap en Techniek
  • Meer- en hoogbegaafdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zit het leerlingenaantal van IKC Wiarda in de stijgende lijn, mede door nieuwbouw in de wijk Wiarda.

Om goed grip te houden op het leerlingaantal is aannamebeleid opgesteld.

Het aannamebeleid is te vinden op de algemene website.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven