Christelijke Basisschool de Fakkel

Noordzijde 47 2977 XA Goudriaan

  • In groep 1-2 is er veel ruimte voor spel.
  • De school werkt met combinatiegroepen. Zelfstandig werken is dan een belangrijke vaardigheid.
  • Werken met tablets is onderdeel van ons onderwijsaanbod.
  • Technisch lezen is de basis van alle leren. Leesonderwijs heeft daarom prioriteit op onze school.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op CBS De Fakkel. Onze school staat in het groene hart van de Alblasserwaard in het dorp Goudriaan. Op deze site vindt u alle relevante informatie van onze school. Er werkt hier dagelijks een team van enthousiaste leerkrachten, dat zich voor 100% inzet voor hun leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Een veilig schoolklimaat
  • Een prettige sfeer
  • Zelfstandigheid
  • Oog voor talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De Fakkel is een kleine dorpsschool in Goudriaan. De gemoedelijke sfeer en respect en aandacht voor elkaar waarborgen veiligheid voor wie in de school werkt, speelt of leert. De laatste jaren groeit het aantal leerlingen. Vooral de kleutergroep is momenteel erg groot. Al sinds jaren werkt de school met 4 combinatiegroepen. 

Aanmeldingsprocedure:

Hebt u belangstelling voor onze school? Dan nodigen we u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in onze school. U kunt aanmelden via het contactformulier op onze website of telefonisch. Natuurlijk kunt u ook gewoon binnen lopen. Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangt u informatie over De Fakkel en er is alle gelegenheid om vragen te stellen. Als u kiest voor onze school ontvangt u een inschrijvingsformulier. Kinderen die 4 jaar worden komen in een gemengde groep 1-2. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang voor schooltijd wordt door ouders onderling geregeld. Voor naschoolse opvang hanteren wij het makelaarsmodel. We verstrekken ouders informatie over aanbieders van opvang in onze regio. Verreweg de meeste van onze leerlingen worden door ouders en/of oppasouders in het eigen dorp opgevangen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school beschikt over een schoolveiligheidsplan. Daarin zijn opgenomen:

Anti-pestprotocol

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Protocol e-mail, internet en sociale media

Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie

School- en klassenregels

Terug naar boven