obs De Kranepoort

J. Huurmanlaan 8 2831 XT Gouderak

  • Eén maal per week werkt groep 7/8 samen met de kleuters. Dit is iedere keer weer een feest om te zien.
  • Schoolfoto van obs De Kranepoort
  • De Kranepoort prijst zich gelukkig met een actieve OV. Door onze schoolshirts zijn onze kinderen goed herkenbaar bij activiteiten.
  • Op De Kranepoort is er een duidelijke rode draad qua onderwijsconcept. In alle groepen maakt de leerwand het leren zichtbaar.
  • Op De Kranepoort zetten we coöperatieve werkvormen in. Dit geeft afwisseling en leerwinst.

In het kort

Toelichting van de school

Waarom kiezen ouders voor OBS De Kranepoort?

Omdat De Kranepoort kleinschalig is met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. De school wordt gerund door een evenwichtig professioneel team, waaronder veel leerkrachten die full-time of bijna full-time werken. Een school waar er goed voor uw kind wordt gezorgd, waar een deskundige zorgcoördinator de touwtjes stevig in handen heeft en aandacht is voor talenten. En last but not least, een school met een vernieuwend onderwijsconcept, die haar blik op de toekomst richt, met International Primary Curriculum (IPC) en Expliciete Directe Instructie (EDI) als basis. EDI waarbij de basisvakken zoals rekenen, taal, begrijpend lezen en technisch lezen gedegen worden aangeboden en ingeoefend. IPC voor de overige vakken waarbij kinderen worden uitgenodigd om te onderzoeken met de focus op het behalen van doelen en de 21e-eeuwse vaardigheden volop aan bod komen. En dit alles vindt plaats in een mooi nieuw gebouw aan de rand van de polder met het zwembad van Gouderak in de 'achtertuin'.  Bent u nieuwsgierig? Dan kunt u natuurlijk uitgebreide informatie vinden op onze website of een afspraak maken met de directeur Annemiek G. Boon-Scholte voor een rondleiding en een informatief gesprek. Zij is te bereiken via directie.kranepoort@onderwijsprimair.nl / tel. 0182-372855 of loop gewoon even gezellig binnen. Kiest u voor OBS De Kranepoort dan kunt u het aanmeldingsformulier op de website vinden. Uiteraard krijgt u bij de rondleiding een informatiepakketje mee, waar het aanmeldingsformulier aan toegevoegd is. U en uw kind zijn van harte welkom!

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstbestendig onderwijs
  • Goede leerlingenzorg
  • Veilige open sfeer
  • Veel vakleerkrachten
  • Mooi gelegen locatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Kranepoort staat in Gouderak, een klein dorp in de Krimpenerwaard.
Onze leerlingen komen voornamelijk uit de dorpskern of de bewoning langs de dijk.
Ouders zijn over het algemeen trots op hun dorp. De betrokkenheid is groot, ook bij school.
De krachtendriehoek ouders, leerling, leerkracht is er één waar alle partijen het belang van inzien.

Gezamenlijk streven we naar een fijne jeugd voor de kinderen van Gouderak!

De leerlingenraad

In januari houden we in de groepen 3 t/m 8 verkiezingen voor de leerlingenraad van De Kranepoort. Misschien kunt u als ouder eens peilen of uw kind zich kandidaat wil stellen voor de raad. De raad zal een aantal keer per schooljaar onder schooltijd vergaderen. We kiezen een echte voorzitter en een secretaris. Een actieve leerlingenraad kan veel bereiken. Als deze rol uw kind past is het een prachtige ervaring in actief burgerschap.

Waarom een leerlingenraad?

We willen………..

·         Dat leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie hebben,
          zodat ze weten dat zij meetellen

·         De onderzoekende, daadkrachtige houding bij leerlingen activeren, wat naadloos aansluit bij IPC

·         Dat leerlingen beter inzicht in de organisatie van de school krijgen

·         Betrokkenheid met de school bevorderen

·         De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is

·         De leerlingen spelenderwijs laten kennismaken met democratische beginselen

·         Actief burgerschap bevorderen

·         De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het beleidsstuk Sociale Veiligheid  is een zeer uitgebreid document, waarin alle zaken die te maken hebben met veiligheid zijn opgenomen.
Ook het pestprotocol van OBS De Kranepoort is hierin terug te vinden.

Terug naar boven