Chr School voor Speciaal Basisonderwijs Park en Dijk

Winterdijk 6 2801 SJ Gouda

Schoolfoto van Chr School voor Speciaal Basisonderwijs Park en Dijk

In het kort

Toelichting van de school

Gewaardeerde lezer,

Hartelijk welkom op de site van Park & Dijk van PO Vensters. We proberen u middels deze site zo volledig mogelijk informeren omtrent ons onderwijs en ons nieuw onderwijsconcept (NOC).

We zijn altijd blij met uw vragen, opmerkingen, want de school probeert in open dialoog te staan met u.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuw Onderwijs Concept
  • Werk- en instructieplekken
  • Keuzevrijheid voor leerlingen
  • Innovatief
  • Excellent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven