Interconfessionele Basisschool De Triangel

Coniferensingel 20 2803 JH Gouda

Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Triangel

Het team

Toelichting van de school

De afgelopen 4 schooljaren hebben wij 4 startende collega's op onze school gekregen. Hiervan werken er 3 full-time, wat heel fijn is voor de continuïteit binnen een groep. Afgelopen half jaar zijn twee wat oudere part-time collega's vertrokken, hiervoor zijn parttime jongere collega's
voor teruggekomen.
We hebben zo een mooie mix  in leeftijdsopbouw en van start- tot vakbekwame collega's binnen de Triangel.

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

RTC Cella regelt voor onze school alle vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Het voordeel is dat we onderling leerkrachten die in (vaste) dienst zijn, kunnen uitwisselen. Daarnaast hebben we een pool van flexibele invalkrachten die na een specifieke oproep ingezet kunnen worden.
Wanneer er geen vervanging vanuit RTC Cella mogelijk is dan wordt er beroep gedaan op eigen collega's, een groep opsplitsen.
In uiterste gevallen wordt er een groep naar huis gestuurd. Ouders worden daarvan minimaal een dag van tevoren op de hoogte gebracht.
Zie protocol voor vervanging op de website.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens de ochtenden worden de hoofdvakken gegeven. In de middagen komen de zaakvakken en creatieve vakken aan de orde.

Het zelfstandig werken is opgebouwd uit verschillende vakken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Soms blijkt dat een kind speciale zorg of aanvullende ondersteuning nodig heeft. Onze interne begeleider (IB’er) zoekt dan samen met de leraar en de ouders naar manieren om het onderwijs voor dit kind passend te maken. De afspraken leggen we vast in een handelingsplan. Soms geeft een leerkracht extra hulp aan kinderen. Of we zetten specialisten in van onze eigen GroeiAcademie, het expertisecentrum van De Groeiling. Hier werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerkrachten gespecialiseerd in gedrag en leerlingbegeleiders.
Inmiddels hebben we op de Triangel een full-time voorziening (Prisma groepen)voor hoogbegaafde leerlingen voor de groepen 4 en 5/6.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven