Interconfessionele Basisschool De Triangel

Coniferensingel 20 2803 JH Gouda

Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

De Triangel is een wijkschool met een leerlingpopulatie die een goede afspiegeling is van de maatschappij. Wij bieden goede kwaliteit van onderwijs met hoge eindresultaten. Er is oog voor ieder kind en we bieden begeleiding op maat.
Op onze school zijn er naast reguliere groepen plusgroepen en een fulltime mogelijkheid voor hoogbegaafdenonderwijs, Prisma groep.
We hebben een aanbod voor kinderen van 2 t/m 12 jaar: peutergroep, tussenschoolse en buitenschoolse opvang.

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Interconfessioneel
  • Vreedzame School
  • Samen leren, vieren en delen
  • Uitgaan van onderwijsbehoeften
  • Meer/hoogbegaafdenonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal laat weer een stijgende tendens zien. Deze stijging heeft te maken met het definitieve besluit dat de school op dezelfde locatie mag blijven en de start van de Prisma groepen (hoogbegaafdenonderwijs). 
Door de komst van Prisma trekt dit ook leerlingen in de groepen 1 t/m 3 aan.    
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school en wij gebruiken daarvoor de uitgangspunten van de Vreedzame School. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Terug naar boven