De Carrousel

Scholenpad 4 2804 RW Gouda

  • Schoolfoto van De Carrousel
  • Schoolfoto van De Carrousel

In het kort

Toelichting van de school

De Carrousel is een Jenaplanschool:

kinderen van verschillende leeftijden werken in groepen, soms samen, soms individueel, met leerstof die dichtbij de eigen belevingswereld ligt.   De stamgroepleider volgt elke leerling nauwgezet en stelt voor de stamgroep een leer-stappenplan samen.Het onderwijs op een Jenaplanschool is gebaseerd op vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. Het werken op deze wijze heeft tot doel het kind op te voeden tot creatieve en kritische volwassene. De kinderen worden begeleid naar zelfstandigheid. Daarbij wordt op de Carrousel ook gebruik gemaakt van materialen en technieken van andere pedagogen, zoals Montessori en Freinet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gesprek
  • Spel
  • Werk
  • Viering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Pauzes

Rond 10.30 uur wordt er een korte pauze gehouden, waarin de kinderen iets drinken en eten, aansluitend is er tijd om buiten te spelen. Om 12.00 uur is er een pauze van drie kwartier, waarin de kinderen eten en drinken in de eigen groep. Na het eten en drinken gaan de kinderen buitenspelen. De pauze om 12.00 wordt begeleid door ouders. Van alle ouders wordt verwacht dat zij  ongeveer 6x per jaar ( afhankelijk van de groepsgrootte) het overblijven in de groep van hun kinderen verzorgen.

Brengen en halen

Vanaf 08.00 uur is de deur van de school open. De kinderen kunnen  tussen 08.00 en 08.25 uur worden gebracht. U kunt voor de aanvang van de schooltijd vertrekken als de stamgroepleider in het klaslokaal aanwezig is. Voor 8.25 uur heeft u tijd om afscheid te nemen van uw kind en eventueel iets te melden aan de stamgroepleider. We verzoeken u om uw kind op tijd te brengen zodat de groepen dan precies om 08.30 uur in alle rust kunnen beginnen met het kringgesprek. Als u uw kind komt halen kunt u in de gang wachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven