De Ark (so afdeling zmlk school)

Coniferensingel 26 2803 JH Gouda

  • Schoolfoto van De Ark (so afdeling zmlk school)
  • Schoolfoto van De Ark (so afdeling zmlk school)
  • Schoolfoto van De Ark (so afdeling zmlk school)
  • Schoolfoto van De Ark (so afdeling zmlk school)

In het kort

Toelichting van de school

Het speciaal onderwijs is een school voor leerlingen die zeer moeilijk leren. De leerlingen hebben een cognitieve beperking en/of een andere aandoening waardoor het leren bemoeilijkt wordt. De leerlingen hebben een grote achterstand in hun ontwikkeling en zijn aangewezen op extra ondersteuning en begeleiding.

We zijn een openbare school voor speciaal onderwijs in Gouda. Voor ons is ieder kind speciaal. Het ontdekken en ontwikkelen van hun talent maakt ons onderwijs ‘rijk en betekenisvol’.

“Hier leer je wie je bent en wat bij jou past”

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de so afdeling. De gegevens van onze vso afdeling worden gepubliceerd in het Schoolvenster van het voortgezet onderwijs (vo).

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt gedurende het schooljaar geactualiseerd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Special Educational Needs
  • Expertise ZML
  • Specialist in autisme
  • Totale communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 augustus 2021 heeft de afdeling speciaal onderwijs (so) 60 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 5 groepen. De groepen hebben een groepsgrootte van gemiddeld 12/14 leerlingen en er is 1 speciale structuurunit (onderverdeeld in 2 groepjes) voor leerlingen met een zeer intensieve begeleidingsbehoefte waarbij de permanente nabijheid van de leerkracht bij de leerlingen nodig is.

Gedurende het jaar is er nog beperkte instroom mogelijk, maar we zijn erg voorzichtig met het overschrijden van de groepsgrootten. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Het speciaal onderwijs werkt met veel organisaties samen die van invloed zijn op de ontwikkeling van het onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld: welzijnsinstellingen, centrum voor autisme, stichting Visio, kinderdagcentra, activiteitencentra, sociale werkvoorziening, arbeidsintegratieprojecten, stage-instellingen, Pabo's, scholen voor speciaal onderwijs, sociaal pedagogische diensten, onderwijsbegeleidingsdiensten, inspectie, jeugdgezondheidszorg, opleidingsinstituten.

Terug naar boven