Basisschool de KAS

2e E J Potgieterstraat 2 2802 VA Gouda

  • Onze school heeft twee gebouwen rondom het schoolplein.
  • Extra hulp in een kleine groep.
  • Groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week les van een vakleerkracht
  • Vanaf 5 jaar is er de mogelijkheid tot gratis schoolzwemmen
  • Leren van en met elkaar

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de KAS. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Positieve benadering
  • Spel en beweging
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1-10-2018 telde onze school de KAS 230 leerlingen. Het aantal dat hier vermeld wordt is de som van ons leerlingen aantal en dat van obs Het Vlot. Deze school valt onder ons brinnummer. De grafieken die u hieronder ziet staan, zijn dus niet juist wat betreft de gegevens voor het laatste jaar voor onze school. Het aantal kinderen dat op 1-10-2019 vermeldt staat is weer correct. We zijn dus gestegen van 230 leerlingen naar 234 leerlingen. De verwachting is dat we naar de 250 leerlingen doorgroeien op 1-10-2020.

De KAS blijft wel groeien. Onze ouders zijn tevreden over de school. De school telt op dit moment 4 kleutergroepen Daarnaast is er ook een peuterspeelzaal aanwezig. Als u geïnteresseerd bent in onze school en/of erover denkt om uw kind aan te melden, maak dan vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding. Dit kan op telefoonnummer: 0182519739 of via de mail: info.dekas@stichtingklasse.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De groepen 1 en 2 zijn vrijdagmiddag vrij

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In 2017-2018 is Schoolklimaat en veiligheid het speerpunt geweest. We hebben een nieuw beleid uitgestippeld en een nieuwe methode (Kwink) sociale vaardigheden aangeschaft, waar we in 2018-2019 mee zijn gestart. In deze methode blijkt mediawijsheid toch onvoldoende aan bod te komen. We oriënteren ons nu op een nieuwe methode hiervoor die wordt ontwikkeld bij 'Bomberbots'.

Terug naar boven