Plaswijckschool

Weerestein 37 -39 2804 GG Gouda

  • Schoolfoto van Plaswijckschool
  • Schoolfoto van Plaswijckschool
  • Schoolfoto van Plaswijckschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Plaswijckschool!

Op deze pagina nemen we u mee naar onze school, middenin de wijk Bloemendaal/Plaswijck. U krijgt een inzicht in onze werkwijze en wat wij belangrijk vinden. 

Daarnaast krijgt u inzicht in de resultaten van de Plaswijckschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Neemt u gerust een kijkje of maak een afspraak voor een rondleiding. 

Team Plaswijckschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd Onderwijs
  • Verbinding
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkeling
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Plaswijckschool hanteren wij een continurooster. Om 08.15 uur openen onze deuren voor een rustige inloop. Tot 08.30 uur heeft u de tijd om uw zoon/dochter te brengen.

De kinderen nemen hun eigen lunch mee. Tussen de middag eten zij deze lunch op in de basisgroep met hun eigen leerkracht, een onderwijsassistent of ander personeelslid. Na het eten is er nog tijd voor buitenspel om weer fris te kunnen beginnen aan de middag.

De kinderen zijn vervolgens om 14.15 uur uit met uitzondering van woensdag. Op woensdag zijn de leerlingen om 12.30 uur uit. Zo hebben de kinderen alle schooldagen genoeg tijd over om te spelen en te sporten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Educatie op het gebied van sociale veiligheid

Hoewel ieder mens uniek is en aanwijsbare culturele, sociale of fysieke verschillen kan ervaren, zijn er per ontwikkelingsfase gemeenschappelijke elementen herkenbaar. Met deze gemeenschappelijke kenmerken als basis leren kinderen omgaan met zichzelf en anderen, hebben we als doel om een positieve kijk op seksualiteit mee te geven en waarden en normen met elkaar te vormen, zodat zij (later) verantwoorde keuzes maken in de omgang met anderen. Door gebruik te maken van een erkende methode willen wij deze doelen behalen en borgen. Dit doen wij door gebruik te maken van de methode:

• Rots en Water

Deze methode richt zich op:

• educatie

• houding/meningsvorming

• de school

• haar sociale omgeving.

Naast het methodisch lesgeven, is het onderwerp sociale veiligheid ook in het dagelijks handelen van de leerkracht verweven. Naast deze manier van werken hanteren we onze eigen gedrags- en schoolregels. Het verbieden van gedrag is niet constructief. Daarom zijn onze regels zo opgesteld dat gewenst gedrag wordt weergegeven. Binnen de aanpak voor sociale veiligheid krijgen de gedrags-, omgangs- en schoolregels aandacht. Hieronder zijn de gedrags- en omgangsregels van de school opgenomen: 

-Je bent goed zoals je bent.
-We lopen in de gang (rennen doen we buiten).
-We hangen onze jas en tas aan de haakjes. Zo blijft de school netjes.
-Ruzie lossen we pratend op.
-In de gangen zijn we stil.
-We hebben respect voor elkaar.
-We komen niet aan de spullen van een ander zonder het eerst gevraagd te hebben.
-Iedereen maakt fouten, daar kunnen we allemaal van leren.

Op basis van de schoolregels worden jaarlijks met de kinderen ook afspraken gemaakt voor de goede gang van zaken in de klas.

Terug naar boven