Plaswijckschool

Weerestein 37 -39 2804 GG Gouda

  • Schoolfoto van Plaswijckschool
  • Schoolfoto van Plaswijckschool
  • Schoolfoto van Plaswijckschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Plaswijckschool!

Op deze pagina nemen we u mee naar onze school, middenin de wijk Bloemendaal/Plaswijck. U krijgt een inzicht in onze werkwijze en wat wij belangrijk vinden. 

Daarnaast krijgt u inzicht in de resultaten van de Plaswijckschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Neemt u gerust een kijkje of maak een afspraak voor een rondleiding. 

Babette de Vries

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd Onderwijs
  • Verbinding
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkeling
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Plaswijckschool hanteren wij een continurooster. Om 08.15 uur openen onze deuren voor een rustige inloop. Tot 08.30 uur heeft u de tijd om uw zoon/dochter te brengen.

De kinderen nemen hun eigen lunch mee. Tussen de middag eten zij deze lunch op in de basisgroep met hun eigen leerkracht, een onderwijsassistent of ander personeelslid. Na het eten is er nog tijd voor buitenspel om weer fris te kunnen beginnen aan de middag.

De kinderen zijn vervolgens om 14.15 uur uit met uitzondering van woensdag. Op woensdag zijn de leerlingen om 12.30 uur uit. Zo hebben de kinderen alle schooldagen genoeg tijd over om te spelen en te sporten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school moet voor elke leerling een volkomen veilige plek zijn. We maken goede afspraken met de kinderen en hanteren schoolregels waar de kinderen zich bij betrokken voelen. Zo willen we ervoor zorgen dat we goed met elkaar kunnen spelen en werken.

Bij het formuleren van de volgende schoolregels zijn de kinderen van de school betrokken geweest.

-Je bent goed zoals je bent.
-We lopen in de gang (rennen doen we buiten).
-We hangen onze jas en tas aan de haakjes. Zo blijft de school netjes.
-Ruzie lossen we pratend op.
-In de gangen zijn we stil.
-We hebben respect voor elkaar.
-We komen niet aan de spullen van een ander zonder het eerst gevraagd te hebben.
-Iedereen maakt fouten, daar kunnen we allemaal van leren.

Op basis van de schoolregels worden jaarlijks met de kinderen ook afspraken gemaakt voor de goede gang van zaken in de klas.

Terug naar boven