r.k. basisschool St. Aloysius

Spieringstraat 18 2801 ZM Gouda

  • Dit is de locatie voor de fasen 1 t/m 8
(groepen 1 t/m 4)
  • Dit is de locatie voor de groepen 5 t/m 8.
  • De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
  • Schoolfoto van r.k. basisschool St. Aloysius
  • Schoolfoto van r.k. basisschool St. Aloysius

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vaardig
  • Verantwoordelijk
  • Verbindend
  • Faseonderwijs
  • Mini-maatschappij

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De St. Aloysius is een echte binnenstad school. Dit zie je duidelijk terug in samenstelling van de groepen. Het is een mooie mini-maatschappij waarin we iedereen van harte verwelkomen. Door de vergrijzing in de populatie van de schoolomgeving zal het leerlingenaantal licht dalen. Daarna voorzien we weer een stabilisatie in het aantal leerlingen, waardoor we onze organisatiestructuur goed kunnen inrichten (evenwichtige indeling van onze groepen).

Voor ouders die interesse hebben in onze school, staat op onze website hoe u een kennismakingsgesprek kunt aanvragen. U kunt ons ook mailen: administratie.aloysius@degroeiling.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
347
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken als school met een continurooster, waarbij de woensdagmiddag vrij is. Dit betekent dat uw kind tijdens de middagpauze op school eet en buiten speelt onder toezicht van school.

Door de beperkte ruimte bij de bruggen op de Spieringstraat en de verschillende boven- en onderbouwlocatie, werken we met gespreide breng- en haaltijden. Dit betekent in de praktijk dat we per locatie aangepaste schooltijden kennen. De actuele tijden worden via onze schoolapp gecommuniceerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. Als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Terug naar boven