RK Basisschool 't Carillon

Geerpolderweg 32 -34 2807 LS Gouda

  • Schoolfoto van RK Basisschool 't Carillon
  • Schoolfoto van RK Basisschool 't Carillon
  • Schoolfoto van RK Basisschool 't Carillon
  • Schoolfoto van RK Basisschool 't Carillon
  • Schoolfoto van RK Basisschool 't Carillon

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit de volgende personen.

Groep 12A, 1/2B, 1/2C, 3 en 4 locatie Geerpolderweg
Groep 1/2 D, 5 t/m 8 locatie Ouverturelaan

Groep 1/2A    juf Sylvie (ma en di)
                       juf Ursula (wo t/m vr)

Groep 1/2B    juf Kristel ( ma, di (do) en vr)
                       juf Margriet (wo en (do))

Groep 1/2C   juf Margriet (ma en di)
                      juf Veronica (wo t/m vr)

Groep 1/2D   juf Marianne (ma t/m wo)
                      juf Astrid (do en vr)

Groep 3A      juf Renate (ma, di, wo)
                      juf Marina (wo t/m vr)

Groep 3B      juf Bianca

Groep 4A      juf Irene (ma t/m wo)
                      juf José (do en vr)

Groep 4B      meester Eduard

Groep 5A      juf Gea (ma en di)
                      juf Mireille (wo en vr)

Groep 5B      juf Linda (ma en di)
                      juf Ingeborg (wo t/m vr)

Groep 6A      juf Romy (ma, do en vr)
                      juf Sabine (di en wo)

Groep 6B      juf Lisette 

Groep 7A      juf Emma (ma t/m do)
                      juf Annemieke (vr)

Groep 7B      meester Sam

Groep 8A      meester Alwin (ma. di, do en vr)
                       juf Esther (wo)

Groep 8B      juf Esther (ma en di)
                      juf Marleen (wo t/m do)

Juf Cindy en juf Annemieke B : Intern begeleiders (di en do)
juf Romy                                    : leerkracht lichamelijke oefening (di en do)
Mw. Jantine Kroon                    : administratie
meester Alwin H                       : conciërge

         

    

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als medewerkers ziek of afwezig zijn, is er meestal vervanging nodig. Voor onze school regelt RTC Cella de vervanging. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Al die besturen hebben leerkrachten in (vaste) dienst. Als het nodig is, kunnen we gebruikmaken van leerkrachten die bij andere besturen beschikbaar zijn. Daarnaast is er een groep invalkrachten die we in specifieke situaties kunnen inzetten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op 't Carillon zijn de groepen 1 en 2 gecombineerd. De groepen 3 t/m 8 zijn enkelvoudige groepen. Hiervan hebben wij per leerjaar 2 parallelgroepen. 

Voor de groepen 1 t/m 8 werken wij met een vakleerkracht beeldende vorming en drama. De groepen 1 t/m 8 krijgen gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 zetten de kinderen hun eerste stappen in het basisonderwijs. Kinderen moeten zich in eerste instantie veilig voelen op school. Daarom ligt de nadruk op hun sociaal emotionele ontwikkeling, zodat zij geleidelijk wennen aan het functioneren in een groep. De leerkracht heeft hierbij een begeleidende en stimulerende rol.

Spel is het begin van leren. Peuters en kleuters leren door het spelen. Spelend leren is belangrijk voor de totale ontwikkeling van het jonge kind. Evenals hun motorische ontwikkeling. Hiervoor worden activiteiten in de speelzaal en op de speelplaats aangeboden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij willen dat kinderen in één lijn door kunnen leren van de (peuter)opvang tot aan groep 8. KMN Kind & Co verzorgt bij ons een programma voor peuters: de voorschoolse educatie. Hierna komt een programma voor kinderen die bijna naar school gaan, de vroegschoolse educatie. Wij verzorgen dit programma zodat kleuters spelenderwijs achterstanden kunnen inhalen voordat ze aan groep 3 beginnen. KMN Kind & Co biedt ook opvang voor jongere kinderen (0 tot 4 jaar) en op peuterspeelzalen (voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden). Ons doel is dat school en opvang samen één kindcentrum vormen. Dan kunnen we op elkaar aansluiten en elkaar sterker maken.

Terug naar boven