RK Basisschool 't Carillon

Ouverturelaan 10 2807 JT Gouda

Schoolfoto van RK Basisschool 't Carillon

In het kort

Toelichting van de school

R.K. Basisschool ’t Carillon werkt nauw samen met Kindcentrum Midden Holland “Kind en Co” om opvang en onderwijs in een doorgaande lijn aan te kunnen bieden.

We bieden een totaalpakket op het gebied van onderwijs, peutergroep en buitenschoolse opvang. Bij ons leren, ontwikkelen en ontmoeten kinderen elkaar gedurende de hele dag in een voor hen vertrouwde omgeving. De integrale benadering van de (talent-)ontwikkeling en ondersteuning van een kind wordt als een grote meerwaarde gezien voor kinderen, hun ouders en uiteindelijk onze samenleving.

Dat is goed voor de ontwikkeling van een kind en praktisch voor ouders, omdat kinderen van 7.30 uur tot 18.30 uur op één vertrouwde locatie kunnen worden begeleid en opgevangen. Binnen ‘t Carillon worden kinderen zo veel mogelijk uitgedaagd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo creëren ze het zelfvertrouwen om hun talenten ook op andere gebieden te ontwikkelen. 

U kunt van ‘t Carillon verwachten dat het een plek is, waar we met zorg en aandacht met elkaar omgaan. Dit wordt gerealiseerd door kinderen te leren wat respect is, respect zowel voor elkaar als voor elkaars eigenheden. Door de basisschooljaren heen werken wij, samen met ouders, aan de vaardigheden (competenties) van kinderen en die van onszelf. Daarbij gaat het niet uitsluitend om cognitieve vaardigheden (de schoolvakken), maar zeker ook om de sociaal emotionele vaardigheden. Hierbij hebben wij aandacht voor elk kind en daarbij dus ook voor zijn/haar achtergrond. Onze school is onderdeel van De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda e/o.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier en Aandacht
  • Veiligheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Respect
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar hebben wij 16 groepen.

Op onze locatie aan de Geerpolderweg vindt u  de groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C , twee groepen 3 en twee groepen 4. Op deze locatie vindt u ook onze peutergroep en BSO van Kind&Co. De peutergroep en BSO maken onderdeel uit van ons Integraal Kind Centrum (IKC).

Op onze locatie aan de Ouverturelaan zijn groep 1/2D, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8 te vinden.

Voor de plaatsing van nieuwe leerlingen kennen wij geen wachtlijst. Voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen (0182-524818) of een mail sturen naar info.carillon@degroeiling.nl.

Kinderen kunnen vanaf hun 3e verjaardag worden ingeschreven.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
365
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven