De Goudakker

Reigerstraat 37 2802 EM Gouda

  • Schoolfoto van De Goudakker
  • Schoolfoto van De Goudakker
  • Schoolfoto van De Goudakker

In het kort

Toelichting van de school

 We zijn een school waar kinderen met plezier naar toe komen om te leren. Elk kind wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, het leert respect te hebben voor verschillen en wordt gestimuleerd om vaardigheden te gebruiken die passen bij een sociale en zorgzame houding. Het omgaan met elkaar op basis van respect staat hoog in ons vaandel. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.  Basisschool de Goudakker is een rooms- katholieke school, gelegen in de wijk Korte Akkeren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zorgzaam
  • Ontwikkelen
  • Gezamenlijk
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

   Door verhuizingen en algemene krimp in de wijk zijn we wat gedaald in het leerlingenaantal.

   Wij verwachten komende jaren stabiel te blijven met eventueel wat groei.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties is mogelijk en wordt gerealiseerd door Kind en Co.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Terug naar boven