Johannes Calvijn-School

Dreef 200 2803 HE Gouda

Schoolfoto van Johannes Calvijn-School

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Op de Johannes Calvijnschool doen in principe alle kinderen mee met de Cito-eindtoets. Incidenteel doen kinderen mee met de zogenaamde niveautoets. Dit is een iets vereenvoudigde versie van de eindtoets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Veel van onze leerlingen gaan na de basisschoolperiode naar het naastgelegen Driestarcollege voor VO. Daarnaast gaan er leerlingen naar de Goudse Waarden of het Wellandcollege.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven