Johannes Calvijn-School

Dreef 200 2803 HE Gouda

Schoolfoto van Johannes Calvijn-School

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de J. Calvijnschool zitten de leerlingen in leerstofjaarklassen. Alleen de groepen 1 en 2 vormen hierop een uitzondering. Bij de kleuters werken wij met combinatiegroepen voor 4 en 5 jarigen.

Op onze school zijn er leerkrachten met aparte taken. Te denken valt aan leerkrachten die lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen, leerlingen die sociaal-emotioneel extra ondersteuning nodig hebben of leerlingen aan wie extra ondersteuning wordt gegeven. Ook worden ouders ingezet voor extra taken. 

De vakleerkracht voor muziek geeft muziekles in alle groepen. Er zijn drie vakleerkrachten voor het gym onderwijs. Zij geven de gymlessen in de groepen 3 t/m 8. De gymlessen in de groepen 1 en 2 worden door de eigen leerkrachten gegeven.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven