Johannes Calvijn-School

Dreef 200 2803 HE Gouda

Schoolfoto van Johannes Calvijn-School

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers en geïnteresseerden,

Dit SchoolVenster geeft u een overzicht van diverse gegevens van de J. Calvijnschool te Gouda. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Johannes Calvijnschool in Gouda is een christelijke basisschool. Sinds 2011 zijn wij in een nieuw gebouw gehuisvest, voorzien van moderne onderwijsleermiddelen.Op onze school hebben we zorg en aandacht voor de ontwikkeling van alle leerlingen, zo bieden we o.a. de mogelijkheid tot het volgen van SijS ( staat voor Sterker In Je Schoenen) en plusklas ( voor meer- en hoogbegaafden). Dit alles gebeurt in een veilige en sfeervolle omgeving, waarin ruimte is voor elkaars talenten. De Bijbel, Gods Woord, is onze inspiratiebron bij het vormgeven van ons onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Goede opbrengsten
  • Oog voor het individuele kind
  • Goed onderwijs
  • Veiligheid en geborgenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Johannes Calvijnschool mag zich de laatste jaren verheugen in een gestage groei. Zoals onderstaande grafieken laten zien is er sprake van groei van onderaf. Veel van onze kinderen gaan na het verlaten van onze school naar het naast ons gelegen Driestarcollege.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
400
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school gaan voor de kleutergroepen de deuren om 8.35 uur open. Ouders worden dan in de gelegenheid gesteld hun kind(eren) naar de klas te brengen.

Tussen de middag eten de leerkrachten met de kinderen. Bij de kleuters worden zij hierbij ondersteund door ouders. Na het eten gaan de kinderen onder toezicht van ouders buiten spelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven