KC De Ontdekkingsreizigers

Burg van Dijkesingel 51 2809 RB Gouda

  • Schoolfoto van KC De Ontdekkingsreizigers
  • Schoolfoto van KC De Ontdekkingsreizigers
  • Schoolfoto van KC De Ontdekkingsreizigers
  • Schoolfoto van KC De Ontdekkingsreizigers

In het kort

Toelichting van de school

KC De Ontdekkingsreizigers is basisschool en kinderopvang binnen één kindcentrum in de nieuwe wijk Westergouwe. Wij werken als team gezamenlijk aan een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de kinderen op school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen bouwen aan de toekomst
  • kernwaarde: persoonlijk
  • kernwaarde: verbinden
  • kernwaarde: ontdekken
  • Kindcentrum van 0 tot 13 jaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KC De Ontdekkingsreizigers is een nieuwe school in een groeiende wijk. Per 1 oktober 2022 zitten er 250 kinderen op school. De kinderen van de Ontdekkingsreizigers komen merendeel uit de wijk Westergouwe. Daarnaast komen er ook gezinnen uit de Goudse wijk Korte Akkeren en uit Moordrecht naar onze school. Westergouwe is een groeiwijk met veel jonge gezinnen. Dit is terug te zien in ons kindcentrum, het merendeel van onze kinderen zit in de groepen 1,2 en 3.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven