De Startbaan praktijkcollege

Clematislaan 2 2803 AG Gouda

  • Onze visie kent 3 pijlers: Eigenaarschap, Relatie en Ontwikkeling.
  • Ik ontdek wat bij mij past en ben nieuwsgierig wat ik nog meer kan leren.
  • Ik geef mijn mening en maak zelfstandig keuzes.
  • Schoolfoto van De Startbaan praktijkcollege
  • Hier leer je hoe het werkt.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • expertise ZML/cluster 3
  • arbeids-/dagbestedingsgericht
  • praktijk-/ervaringsgericht
  • diploma vso
  • werknemers-/vakvaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Startbaan praktijkcollege worden de leerlingen voorbereid op de toekomst. We willen dat alle leerlingen een passende plek in de samenleving krijgen. We leiden de leerlingen op voor vervolgonderwijs (mbo e/o praktijkonderwijs), toeleiding naar werk of een vorm van dagbesteding. 

De leerlingen op De Startbaan praktijkcollege werken diplomagericht. De leerlingen kunnen een wettelijk erkend diploma behalen. Dit zijn de vso diploma's arbeidsmarktgericht (=gelijkgesteld in de wet aan het diploma praktijkonderwijs) of het vso diploma dagbesteding.

Gemiddeld heeft De Startbaan praktijkcollege 80/85 leerlingen. 

Alle leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband voortgezet (speciaal) onderwijs Midden Holland en Rijnstreek.

Het aantal leerlingen is voor deze school niet bekend.

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school is van 8:00 uur tot 16:30 uur via het secretariaat telefonisch te bereiken. De leraren zijn tijdens de lesuren van 8:30 tot 14:45 telefonisch niet aanspreekbaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle bovengenoemde protocollen zijn ook bij de school opvraagbaar.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Startbaan praktijkcollege is de initiatiefnemer van het landelijk erkende vso diploma. Samen met de vso scholen Visio, Viertaal, De Piramide, Het Metrum, Prisma, de Samuelschool en de Wijnberg is de Startbaan praktijkcollege nu vanuit de sectorraad gespecialiseerd onderwijs de expertgroep voor het diplomagericht onderwijs in het vso t.b.v. de gehele sector.

De Startbaan praktijkcollege werkt op directieniveau samen met de vso scholen uit het Westland, de regio Haaglanden, de regio Leiden en de regio Alphen-Gouda.

De Startbaan praktijkcollege werkt met de Universiteit Twente en het bedrijf Impact op Onderwijs samen om een app verder door te ontwikkelen waarmee leerlingen feedback op lessen kunnen geven. Hiermee wordt de leerlingbetrokkenheid vergroot en wordt het niveau van het lesaanbod verhoogd (dit laatste is wetenschappelijk aangetoond).

De Startbaan praktijkcollege werkt met het bedrijf de Onderwijsadviseur samen t.b.v. de inhoud praktijklessen, de ontwikkeling van het portfolio en het implementeren van het volgsysteem Compasser.  

De Startbaan praktijkcollege onderzoekt met de twee Goudse Praktijkscholen Het Segment en De Goudse Waarden, vmbo Yuverta en vmbo De Goudse Waarden de mogelijkheid om gezamenlijk leerwerktrajecten voor onze leerlingen te starten.

De Startbaan praktijkcollege werkt met verschillende zorgaanbieders samen t.b.v. de dagbestedingsplaatsen voor onze leerlingen die uitstromen naar dagbesteding. 

 

Terug naar boven