Ds. N.H. Beversluisschool

Hoogenburg 24 2804 ZR Gouda

Schoolfoto van Ds. N.H. Beversluisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als school voor speciaal basisonderwijs zijn we niet verplicht om een eindtoets af te nemen. Onze adviezen voor het voortgezet onderwijs worden gebaseerd op de meerjarige resultaten van zowel de methode- als niet-methodetoetsen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling. Verder wordt in groep 8 een intelligentietest (NIO) afgenomen. Met al deze informatie wordt een zorgvuldige afweging gemaakt voor het VO-advies.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven