Ds. N.H. Beversluisschool

Hoogenburg 24 2804 ZR Gouda

Schoolfoto van Ds. N.H. Beversluisschool

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor de Ds. N.H. Beversluisschool. Op deze website informeren wij u graag over verschillende feiten van onze school. Voor extra informatie of een nadere kennismaking kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven