OBS Vindingrijk

Heemraadslag 1 2805 DR Gouda

  • De leerkrachten nemen iedere dag de tijd om ouders en leerlingen op het schoolplein te ontmoeten bij het naar huis gaan.
  • We vinden het belangrijk dat leerlingen samenwerken. Wij geven het goede voorbeeld! Vaak staan leerkrachten samen voor de klas.
  • Onze leerlingen krijgen twee keer per week gymles van een professionele vakleerkracht. De gymzaal is in ons eigen gebouw!
  • In 2021 is ons schoolplein vernieuwd. Het heeft nu een natuurlijke, kleurrijke uitstraling. Het is toegankelijk voor iedereen!

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,4

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven