OBS Vindingrijk

Heemraadslag 1 2805 DR Gouda

 • De leerkrachten nemen iedere dag de tijd om ouders en leerlingen op het schoolplein te ontmoeten bij het naar huis gaan.
 • We vinden het belangrijk dat leerlingen samenwerken. Wij geven het goede voorbeeld! Vaak staan leerkrachten samen voor de klas.
 • Onze leerlingen krijgen twee keer per week gymles van een professionele vakleerkracht. De gymzaal is in ons eigen gebouw!
 • In 2021 is ons schoolplein vernieuwd. Het heeft nu een natuurlijke, kleurrijke uitstraling. Het is toegankelijk voor iedereen!

Het team

Toelichting van de school

De gegevens rondom de personeelskenmerken zijn gebaseerd op het personeel van Vindingrijk en OBS Wereldwijs samen, omdat deze twee scholen onder hetzelfde BRIN nummer vallen. 

In de afgelopen 3 jaar (2018 t/m 2021) is het team van OBS Vindingrijk sterk vernieuwd en verjongd. Er staat nu een fris en dynamisch team, met allemaal leerkrachten die:

 • De missie en visie van de school onderschrijven
 • Iedere dag met energie werken om het beste onderwijs voor onze leerlingen te verzorgen

Dit is voelbaar in de school! Komt u een keer langs om dit zelf te voelen?

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Klasse werkt samen met de vervangingspool van PiO Transvita. Als een leerkracht afwezig is door verlof wordt er een aanvraag gedaan via dit systeem. Soms is er geen invaller (meer) beschikbaar. Dan zijn er een aantal opties, in de onderstaande volgorde worden de opties langsgegaan. 

 1. Een part-timer kan extra werken en vangt de groep op.
 2. Eén of meerdere ambulante medewerkers vangen de groep samen op.
 3. De groep wordt opgesplitst en verdeeld over de andere groepen van de school. De kinderen werken zelfstandig. 
 4. Wij vragen de ouders om de kinderen thuis te houden. Waar dit voor ouders niet mogelijk is, zorgen wij voor opvang. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vindingrijk is de enige openbare basisschool in de wijk Achterwillens te Gouda. Er wordt door de school geen onderscheid gemaakt op grond van godsdienst of levensovertuiging. De school is een Vreedzame school en besteedt veel aandacht aan de onderlinge betrokkenheid van de kinderen en aan goede omgangsvormen tussen kinderen en leerkrachten. Het team investeert veel in het scheppen van een veilig opvoedkundig klimaat. Op Vindingrijk staat de ontwikkeling van de kinderen centraal!

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven