OBS Vindingrijk

Heemraadslag 1 2805 DR Gouda

  • De leerkrachten nemen iedere dag de tijd om ouders en leerlingen op het schoolplein te ontmoeten bij het naar huis gaan.
  • We vinden het belangrijk dat leerlingen samenwerken. Wij geven het goede voorbeeld! Vaak staan leerkrachten samen voor de klas.
  • Onze leerlingen krijgen twee keer per week gymles van een professionele vakleerkracht. De gymzaal is in ons eigen gebouw!
  • In 2021 is ons schoolplein vernieuwd. Het heeft nu een natuurlijke, kleurrijke uitstraling. Het is toegankelijk voor iedereen!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool Vindingrijk te Gouda.

Op deze pagina vindt u gegevens over onze school, zoals plaats, leerlingaantallen en eindopbrengsten. Deze gegevens zijn ingevoerd door DUO en komen vanuit alle gegevens die wij delen met het ministerie en de inspectie van onderwijs.

Mocht u inhoudelijk meer willen weten van onze school, neem dan gerust contact op voor een persoonlijke rondleiding. U kunt een afspraak maken via d.vanrijn@stichtingklasse.nl, of bel 0182-583065 (ook Whatsapp)

Met vriendelijke groet, 
Debby van Rijn
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en respect
  • Actief onderzoekend leren
  • Toekomstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In DUO is uitgelezen dat wij 74 leerlingen hebben op 1 oktober maar per 8 januari hebben wij 100 leerlingen bij ons op school. Het grote verschil komt door onze nieuwkomers-leerlingen, die later zijn ingestroomd en op een andere manier worden meegeteld. We zijn in vergelijking met de voorgaande jaren licht aan het groeien. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven