Casimirschool

Groeneweg 27 2801 ZA Gouda

  • Bijna 100 jaar oud en met groep 1 t/m 5 nog steeds op dezelfde locatie in de binnenstad van Gouda
  • Wij werken met taken binnen ons daltononderwijs. Kinderen weten wat ze gaan leren
  • Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken, reflectie en effectiviteit zijn de kernwaarden van ons daltononderwijs
  • Samenwerkend leren is een belangrijke kernwaarde van ons daltononderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de scholenkaart van de Casimirschool!

De Casimirschool is een éénpitter in het centrum van Gouda. De Casimirschool heeft in vanaf 2014 drie keer het predicaat Excellente School ontvangen. De excellentiegebieden van de school zijn: zelfbewustzijn als centraal concept voor ontwikkeling, lerende organisatie, resultaten op de kernvakken en maatwerk.

Onze school werkt volgens het daltonconcept. De vijf kernwaarden zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid, reflectie en effectiviteit zijn overal in ons onderwijs zichtbaar. Naast deze kernwaarden richten wij ons ook op cultuureducatie.

Wouter Groot

directeur-bestuurder

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Excellentie
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
384
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De aanbieders van BSO bieden de ouders ook mogelijkheden aan voor opvang tijdens schoolvakanties en vrije dagen van de school. Hierover neemt u rechtsreeks contact op met de Bibelebonz.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle protocollen en beleidslijnen t.a.v. (school)veiligheid zijn opgenomen in het Schoolveiligheidsplan. 

Terug naar boven