Basisschool De Ridderslag

Ridder van Catsweg 256 A 2805 BC Gouda

Schoolfoto van Basisschool De Ridderslag

Contactgegevens

Basisschool De Ridderslag

Ridder van Catsweg 256 A
2805 BC Gouda

Telefoon:
0182537515
Schoolwebsite:
www.ridderslag.nl
E-mailadres:
Info@ridderslag.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Basisschool De Ridderslag

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
209
Website schoolbestuur:
www.ridderslag.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland

Terug naar boven