Basisschool De Ridderslag

Ridder van Catsweg 256 A 2805 BC Gouda

Schoolfoto van Basisschool De Ridderslag

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school beschikt over tien klaslokalen. Dit bood ruimte voor één dubbele klas. In 2018 stroomde de laatste dubbele klas uit naar het voortgezet onderwijs; het leerlingenaantal daalde daardoor. De school heeft drie kleuterklassen (groep 1-2) en is daarna enkelstrooms (klas 1 tot en met 6). De school streeft niet meer naar en dubbele klas. Het extra klaslokaal wordt nu benut voor extra ondersteuning en extra uitdaging voor groepjes leerlingen, in het kader van Passend Onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven