Basisschool 't Palet

Knipmolenweg 2 2807 DC Gouda

  • Schoolfoto van Basisschool 't Palet
  • Schoolfoto van Basisschool 't Palet
  • Schoolfoto van Basisschool 't Palet
  • Schoolfoto van Basisschool 't Palet

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De responspercentage van ouders is bijna behaald, op 2% na. Dit betekent dat we de resultaten niet geheel voldoende kunnen beschouwen als de mening van de gehele groep ouders van de school. 
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven