SBO Het Avontuur

Mercatorsingel 90 2803 ER Gouda

  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor het maken van een weloverwogen schoolkeuze maken wij gebruik van de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). De ontwikkeling van onze leerlingen wordt stelselmatig en frequent in de gaten gehouden. Dit geldt voor zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken met groepsplannen en individuele handelingsplannen. De kwaliteit van ons onderwijs wordt gemeten door duidelijke en toetsbare doelen te stellen. Leerstof gebonden en ongebondentoetsen worden hiervoor gebruikt. Naar aanleiding van de resultaten kan de ontwikkeling en het onderwijs op leerling- en op schoolniveau worden bijgesteld. Om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen stellen wij voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief (OPP) op welke jaarlijks wordt bijgesteld.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten van ons onderwijs worden stelselmatig en in een continu proces geanalyseerd en besproken.Hiervoor worden de CITO-toetsen gebruikt, maar ook de methodetoetsen, didactisch leergesprekken en observaties. Het proces van analyseren, plannen, interveniëren vindt plaats in een Bouwsessie waarin bouwcollega's onder leiding van de intern begeleider gezamenlijk dit proces doorlopen. In dit proces wordt opbrengstgericht handelingsgericht gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van groepsplannen, waarin het onderwijs, de aanpak en middelen per subgroep wordt gepland.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport bevat de laatste bevindingen van het verificatieonderzoek op 21 maart 2013.

Terug naar boven